Wiele organizacji non profit interesuje się dotacjami na rozwój w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Konkurs wystartował 17 stycznia i potrwa do 16 lutego 2023 r. W tym wpisie chcę się zastanowić, dla kogo dotacja raczej nie będzie dobrym rozwiązaniem, a dokładniej które uwarunkowania mogą zniechęcić do udziału w konkursie.

Kto może aplikować?

W konkursie mogą startować podmioty ekonomii społecznej w myśl ustawy o ekonomii społecznej.

Bez wchodzenia w szczegóły – na pewno będzie to każda:

 • spółdzielnia socjalna,
 • fundacja,
 • spółka z o.o. non profit i każde stowarzyszenie.

Ile można dostać?

Zgodnie z regulaminem konkursu kwota:

 • minimalna to 100 000,00 zł,
 • maksymalna to 170 tys. zł lub 190 tys. zł. – jeśli posiadamy lub zobowiążemy się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji przedsięwzięcia.

Konkurs został pomyślany jako odpowiedź na potrzebę wzmocnienia podmiotów non profit po pandemii COVID19. Źródłem finansowania jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dodam jeszcze, że konkurs ten odbywa się w ramach programu “Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Jest to jego pierwsza runda i można się spodziewać kolejnych.

Start w konkursie warto rozważyć zwłaszcza wtedy, gdy mamy pomysł na rozwój naszej działalności, rozpoczęcie sprzedaży nowych produktów lub rozpoczęcie nowej formy działalności (np. gospodarczej lub odpłatnej). Nie jest to bowiem typowy konkurs na działalność pożytku publicznego. Chodzi w nim o wzmocnienie podmiotu i zwiększenie szans na długofalowy rozwój.

Jest jednak kilka uwarunkowań, które mogą zniechęcić już “na dzień dobry”.

Uwarunkowania, które mogą zniechęcać

Moim zdaniem są to przede wszystkim cztery rzeczy.

#1 Musisz mieć na podatek VAT

Dotację można przeznaczyć na zakupy w kwotach netto, tj. bez podatku VAT. Oznacza to, że organizacja musi dysponować własnymi środkami, którymi pokryje podatek VAT.

Jeśli organizacja:

 • ma status płatnika podatku VAT, to VAT od zakupów będzie mogła oczywiście odliczyć od podatku VAT ze sprzedaży lub odzyskać go z urzędu skarbowego – w tym przypadku więc może to być o tyle łatwiejsze, że będzie chodziło o krótkoterminowe zaangażowanie środków własnych (do momentu odliczenia / odzyskania),
 • nie posiada statusu płatnika podatku VAT, to podatek ten będzie jej kosztem, który musi pokryć ze środków własnych (bez możliwości odliczenia / odzyskania).

Jeśli więc planujesz być VATowcem w przyszłości lub rozwój Twojego podmiotu będzie się wiązał z taką koniecznością (np. przekroczysz obrót 200 tys. zł rocznie), to warto zostać płatnikiem VATu szybciej.

Warto też zwrócić uwagę, że odzyskanie podatku VAT wiąże się zwykle z kontrolą z urzędu skarbowego.

#2 Musisz utrzymać stan zatrudnienia

Jednym z warunków kwalifikowalności kosztów w ramach dotacji jest utrzymanie poziomu zatrudnienia przez 12 miesięcy. Oznacza to, że podmiot będzie musiał zatrudniać tyle samo osób po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy o wsparcie. Bierze się tutaj pod uwagę osoby zatrudnione na umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Dlaczego może to zniechęcać? Czasy są raczej trudne i taka deklaracja może budzić wątpliwości. Niedotrzymanie tego warunku oznacza konieczność zwrotu dotacji.

Co więcej, w przypadku podmiotu, który nie zatrudnia pracowników utrzymanie poziomu zatrudnienia oznacza tak naprawdę obowiązek zatrudnienia 1 osoby na pełny etat przez 12 miesięcy. Warunek ten może być niemożliwy do spełnienia przez część organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność akcyjną lub bazują tylko na projektach.

#3 Większość wydatków (70%) musi mieć charakter majątkowy

W przypadku tego konkursu chodzi o inwestycje, które budują odporność podmiotu. 70% wydatków musi mieć charakter majątkowy. Regulamin konkursu mówi tutaj o wydatkach inwestycyjnych oraz wydatkach na zakupy inwestycyjne.

Przez zakupy inwestycyjne rozumie się przy tym środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest wyższa od 10 000,00 zł, a odpisy amortyzacyjne od tych środków nie są dokonywane jednorazowo.

Co to znaczy w praktyce? Wydatki majątkowe mają polegać na zakupie takich sprzętów i urządzeń (ewentualnie wartości niematerialnych i prawnych np. licencji, patentów), których wartość przekracza 10 tys. zł. Do wydatków majątkowych zaliczymy więc np.:

 • samochód elektryczny o wartości np. 150 tys. zł,
 • piec konwekcyjny o wartości 20 tys. zł,
 • zestaw komputerowy o wartości 12 tys. zł netto (stacja robocza o wartości 7 tys. zł netto, monitor o wartości 1,5 tys. zł netto, drukarka o wartości 2 tys. zł netto).

Jeśli jednak wartość powyższego zestawu komputerowego nie przekroczyłaby 10 tys. zł, to nie możemy go zaliczyć do wydatków majątkowych. Tym samym kupując np. kuchenkę mikrofalową niepowiązana funkcjonalnie z innymi sprzętami za 4 tys. zł będziemy musieli taki wydatek zaliczyć do kosztów bieżących (max. 30% dotacji).

Widzę tutaj jednak pewną furtkę do innej interpretacji.

W skrócie chodzi o to, że regulamin definiuje zakupy inwestycyjne (powyżej 10 tys. zł), ale nie definiuje wydatków inwestycyjnych. Poza tym jest wymóg, że nie można rzeczy zakupionych w ramach wydatków majątkowych amortyzować jednorazowo. Przepisy prawa dopuszczają jednak amortyzację sprzętu o wartości poniżej 10 tys. zł. Być może więc w ramach wydatków inwestycyjnych byłaby możliwość zakupu sprzętu poniżej 10 tys. zł, który byłby amortyzowany.

Powyższy pomysł zrodził się dzisiaj podczas webinaru i wymaga potwierdzenia u organizatora konkursu. Jak coś ustalę, to napiszę tutaj lub w komentarzu 🙂

Odpowiedź z Departamentu Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Według naszego Regulaminu naboru wniosków zakupy inwestycyjne muszą mieć wartość powyżej 10 000, 00zł. Patrz pkt. 4 Regulaminu strona 14: “Zakupy inwestycyjne to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, niezaliczane do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), tj. 10 000,00 zł, a odpisy amortyzacyjne od tych środków nie są dokonywane jednorazowo.”

Mój komentarz: Należy przyjąć, że wydatki majątkowe mają mieć wartość powyżej 10 tys. zł. W takim przypadku zostaje jedynie opcja łączenia zakupów w zestawy (funkcjonalne, czy rodzajowe).

#4 Warto postarać się o status przedsiębiorstwa społecznego

Regulamin konkursu przewiduje 5 punktów w ramach oceny strategicznej za posiadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego (w momencie składania wniosku). Jeśli zobowiążemy się do uzyskania takiego statusu w okresie realizacji przedsięwzięcia, to otrzymamy dodatkowo 2 punkty.

Jeśli chcesz składać wniosek w ramach konkursu KPO, zastanów się, czy spełniasz kryteria i czy możesz mieć status przedsiębiorstwa społecznego (PS). Jeśli tak, warto o niego wystąpić w trybie pilnym, by składając wniosek o dotację mieć już status PS.

Dodatkowe punkty w ocenie strategicznej to rozwiązanie pozytywne dla:

 • kilkudziesięciu podmiotów, które już teraz posiadają status przedsiębiorstwa społecznego,
 • podmiotów, które otrzymają taki status jeszcze przed złożeniem wniosku o dotacje (uzyskanie statusu PS do końca naboru wniosków to zadanie bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, bo wojewoda ma 30 dni na rozpatrzenie naszego wniosku, a w niektórych przypadkach wymaga to jeszcze zmian np. statutu lub umowy spółki),
 • podmiotów, które zobowiążą się do uzyskania statusu PS w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Z drugiej jednak strony są podmioty, które nie mają i nie będą miały takiego statusu. Będą one miały trudniej się przebić i to może zniechęcać.

A Ty, co myślisz? Czy jest coś jeszcze, co Cię zniechęca do udziału w konkursie? A może powyższe czynniki nie są dla Ciebie żadnym problemem? Zapraszam do komentowania wpisu poniżej.

Jeśli mimo wszystko nie czujesz się zniechęcony i chcesz przygotowywać wniosek, to zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. Szczegóły pod poniższymi linkami. 

5/5 - (5 votes)

Podobne wpisy

Komentarze

 1. Czy oprócz wniosku w konkursie trzeba złożyć coś jeszcze, jakieś dokumenty, biznesplan? Czy jest to trudny wniosek?

  1. Dzień dobry,

   Nie, tutaj jest tylko wniosek. Nie ma biznes planu.

   Na pytanie o trudność ciężko odpowiedzieć… Wydaje mi się, że wniosek jest prostszy niż do PROO 1a, ale jak ktoś po raz pierwszy się z tym styka, to jednak jest to wniosek trudny. Przykładowo jest trochę uwarukowań, które na pierwszy rzut oka nie są oczywiste. Przykładowo dla części osób taką nową sprawą może być kwestia dostępności.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 2. Dziękuję za wpis- sporo rozjaśnia. Mam jednak jeszcze kilka dodatkowych pytań, na które nie znalazłam odpowiedzi w Regulaminie:

  – czy w konkursie mają szanse również organizacje, które otrzymały wsparcie z OWES w
  ramach programu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego?
  – czy w ramach wydatków można realizować zakupy używanych środków trwałych?
  – czy w ramach wydatków, kwalifikowalne będą również omijające podatek VAT, zakupy
  realizowane w ramach umów cywilno-prawnych?

  Pozdrawiam, Marzena

  1. Dzień dobry,

   Odpowiadam:
   1. Tak, ale są warunki demarkacji określone w Regulaminie (jeśli to wsparcie było w ciągu ostatnich 6 miesięcy, to trochę komplikuje temat).
   2. Tak, nie kojarzę tutaj wykluczeń, ale trzeba pamiętać, że musimy dokonywać zakupów w trybie konkurencyjnym.
   3. jak w punkcie 2 🙂

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

 3. Kolejne pytanie do organizatora, czy w przypadku organizacji która nie zatrudnia żadnego pracownika jego zatrudnienie może być sfinansowane z dotacji w ramach wydatków bieżących. Regulamin tego nie zabrania ale pytanie jak jest intencja Organizatora. Drugie pytanie czy ten 1 pełny etat może być podzielony np. na dwie osoby po 1/2 etatu.

  1. Dzień dobry,

   Ciekawy pomysł 🙂 Wydaje mi się, że nie ma tutaj przeszkód. Zachęcam do zadania tego pytania na webinarze, a ja też je sobie zapiszę.

   Druga sprawa raczej odpada, bo Regulamin mówi o zatrudnieniu co najmniej 1 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Przy 2 osobach po 1/2 etatut tego wymogu nie spełniamy.

   pozdrawiam,
   Waldek Żbik

 4. Dzień dobry,
  dziękuję za ciekawy artykuł.
  W regulaminie czytamy “Zgodnie z regulaminem zakupy inwestycyjne to środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, niezaliczane do pierwszego wyposażenia”.
  Proszę o wyjaśnienie, co oznacza sformułowanie “niezaliczane do pierwszego wyposażenia”?
  Czego przykładowo w myśl tego sformułowania nie można zakupić?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry,

   Mam jakiś pomysł na to, ale bardzo intuicyjny, więc przekierowałem zapytanie do Ministerstwa.

   pozdrowienia,
   Waldek Żbik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *