Zatrudnienie wspomagane – na czym polega i jak może pomóc w procesie reintegracji osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie społecznym?

Zatrudnienie wspomagane – na czym polega i jak może pomóc w procesie reintegracji osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie społecznym?

O zatrudnieniu wspomaganym mówi się, że jest najskuteczniejszą formą zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. W…

Jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu firmy społecznej? cz. 3 – dot. tylko spółki z o.o.

Jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu firmy społecznej? cz. 3 – dot. tylko spółki z o.o.

Kontynuujemy wątek odpowiedzialności członków zarządu przedsiębiorstwa społecznego. Dzisiaj skupimy się na odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za…

Czy warto prowadzić działalność pożytku publicznego w firmie społecznej?
|

Czy warto prowadzić działalność pożytku publicznego w firmie społecznej?

Przyjrzymy się dzisiaj działalności pożytku publicznego w przedsiębiorstwie społecznym. Okazuje się bowiem, że tego rodzaju działalność będzie nie…

Jeśli nie OWES, to co? Inne, najpopularniejsze źródła dotacji na stanowisko pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Jeśli nie OWES, to co? Inne, najpopularniejsze źródła dotacji na stanowisko pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Podstawowym źródłem finansowania przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza w kontekście tworzenia miejsc pracy, jest dotacja ze środków unijnych. Grupy inicjatywe…