Jeśli nie OWES, to co? Inne, najpopularniejsze źródła dotacji na stanowisko pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Jeśli nie OWES, to co? Inne, najpopularniejsze źródła dotacji na stanowisko pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Podstawowym źródłem finansowania przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza w kontekście tworzenia miejsc pracy, jest dotacja ze środków unijnych. Grupy inicjatywe…