Do 17 lipca b.r. trwa nabór wniosków w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Wiele organizacji pozarządowych (np. fundacji, stowarzyszeń), spółek z o.o. non profit i spółdzielni socjalnych będzie pracowało nad wnioskiem swojej organizacji. Postanowiliśmy podzielić się z Wami kilkoma radami związanymi z przygotowaniem wniosku.

W pierwszej kolejności zachęcamy do zapoznania się z uwarunkowaniami konkursu. Pisaliśmy o nich w tym wpisie na blogu.

Na pewno też pomocna będzie instrukcja przygotowania wniosków w ramach KPO, którą przygotowaliśmy.

Polecamy też nasz ostatni webinar, podczas którego rozmawialiśmy o uwarunkowaniach trwającego konkursu oraz odpowiadaliśmy na pytania uczestników.

Webinar: Wprowadzenie do KPO dla PES + Q&A

A teraz przejdźmy do kilku rad.

Rada #1 Pamiętaj o celu programu

Cel ww. programu jest dosyć specyficzny. Nie chodzi w nim bowiem o działalność pożytku publicznego, np. wsparcie seniorów, czy aktywizację osób z niepełnosprawnością. Głównym celem programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Dlatego też konstruując zakres przedsięwzięcia (co w ramach niego zrobimy i kupimy) cały czas powinniśmy mieć z tyłu głowy, że wszystko ma prowadzić do wzmocnienia naszej odporności, naszego potencjału i fundamentów. Mamy wprowadzić zmianę w sposobie naszego funkcjonowania, w skali lub zakresie działania, którego efektem będzie np. wzrost obrotów lub zmniejszenie kosztów.

Nawet jeśli będziemy finansować koszty bieżące (wydatki bieżące to max. 30% całości wydatków), to muszą one być związane właśnie z tą zmianą (modernizacją) wzmacniającą odporność podmiotu.

Rada #2 Upewnij się co do wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe mają stanowić co najmniej 70% wartości wszystkich wydatków finansowanych dotacją.

Oznacza to, że projekt ma charakter inwestycyjny – chodzi o kupno środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 tys. zł netto. W grę wchodzi tutaj również:

  • zestaw środków trwałych o powyższej wartości, o ile taki zestaw będzie amortyzowany łącznie; jest to możliwe np. z uwagi na to, że dopiero zestaw pełni pożądaną funkcję (np. komputer, drukarka, monitor, klawiatura),
  • ulepszenie (modernizacja) środka trwałego; uwaga: nie mylić z remontem, który ma charakter odtworzenia środka trwałego np. położenie płytek w kuchni, bo część popękała, albo pomalowanie (odświeżenie) pomieszczeń ma charakter remontu, a nie ulepszenia.  

Warto upewnić się, że w wydatkach majątkowych mamy tylko takie, które spełniają powyższe warunki. Zawsze możesz w tej sprawie upewnić się u swojej księgowej (czy dane działanie to remont, czy modernizacja, czy dany zestaw może być traktowany łącznie etc.).

Rada #3 Powalcz o punkty dodatkowe

Takie punkty dotyczą:

  • transformacji cyfrowej (1 pkt) – chodzi tutaj o zmianę sposobu działania podmiotu w oparciu o nowe technologie np. wprowadzenie cyfrowego obiegu dokumentów lub założenie sklepu internetowego,
  • transformacji zielonej (1 pkt.) – tutaj z kolei chodzi o zmianę w podmiocie, w wyniku której np. zmniejszy się zużycie energii lub poprawi się sposób gospodarowania odpadami (generalnie jeśli coś jest rozwiązaniem ekologicznym, to prawdopodobnie wpisze się w zieloną transformację),
  • innowacji lub wzrostu potencjału innowacyjnego (2 pkt.) – tutaj odsyłam do regulaminu konkursu, w którym jest to dokładnie wyjaśnione.

Rada #4 Opieraj się na faktach i liczbach

Unikaj pisania okrągłych zdań, z których zupełnie nic nie wynika. Przykładowo zdanie „Nasza firma dba o ciągły rozwój, dobrą atmosferę w pracy i zadowolenie klientów” nic nowego nie wnosi. Jest tylko pustą deklaracją, która pasuje lub może pasować do większości podmiotów.

Jeśli faktycznie ważna jest dla nas przyjazna atmosfera w pracy, to pokażmy tego efekt. Pochwalmy się, że mamy niską rotację pracowników – ludzie od nas nie odchodzą, bo im się dobrze pracuje.

Jeśli klienci faktycznie są zadowoleni, to pochwalmy się wynikami ankiety, czy średnią ocen na portalach społecznościowych.

Podobnie gdy piszemy o potrzebach i wynikach podmiotu. Powinniśmy się oprzeć na danych dot. struktury sprzedaży, jej dynamice, czy konkretnych ograniczeniach, które sprawiają, że nasze przychody są niższe o 20%, bo nie jesteśmy w stanie realizować usługi kompleksowo.

No products were found for this query.

Rada #5 Pamiętaj, że przedsięwzięcie musi się spinać biznesowo

Nie ma nic gorszego niż inwestycja za 190 tys. zł, która sprawi, że podmiot będzie miał więcej problemów niż pożytku. Dlatego powinniśmy wykazać, że to, co kupimy faktycznie pomoże nam się rozwinąć, rozwiąże realny problem.

Jeśli przykładowo wchodzimy na nowy rynek, to warto wykazać we wniosku, że będą klienci na naszą ofertę. Możemy się tutaj podeprzeć podpisanymi listami intencyjnymi, czy chociażby wynikami rozmów z osobami zainteresowanymi. Równie istotne są szacowane przychody w relacji do szacowanych kosztów. To właśnie ich porównanie pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, czy ta nowa branża będzie rentowana.

Przy tym wszystkim pamiętamy o korzyściach społecznych, które generuje planowany projekt, ale te korzyści pojawią się zwykle dopiero wtedy, gdy będziemy w stanie rozwinąć się dzięki dotacji.

Rada #6 Zwróć uwagę na kosztorys

Za kosztorys możemy dostać łącznie 8 punktów. Dlatego tak ważne jest jasne, klarowne i wyczerpujące wyjaśnienie i uzasadnienie tego, co chcemy kupić. O tym wątku pisaliśmy już w poprzednim wpisie na blogu.

Rada #7 Przeczytaj całość na spokojnie 🙂

Wiem, wiem, że bywa to trudno. Część osób, lub nawet większość, przygotowuję wnioski na ostatnią chwilę. W takim przypadku łatwiej o błędy. Może też ucierpieć na tym spójność wniosku (poprawiamy coś w jednym miejscu, a zapomnimy lub nie zdążymy poprawić w drugim).

Zachęcam do tego, by wniosek był gotowy trzy dni przed końcową datą jego złożenia. Wówczas możemy sobie pozwolić na komfort zajęcia się przez dzień lub nawet dwa innymi sprawami, a potem usiąść z pewną świeżością do ostatniego czytania wniosku. Łatwiej wówczas wyłapać niespójności lub „podkręcić” pewne aspekty.

To tyle rad nt. przygotowania wniosku o dotację w ramach KPO. Jeśli chcesz więcej tego typu informacji, to polecamy Twojej uwadze naszą instrukcję. Znajdziesz tam wiele uwag i podpowiedzi do poszczególnych pól wniosku, przykłady ich wypełnienia, a także komentarz do kryteriów oceny.

5/5 - (1 vote)

Podobne wpisy

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *