Przedsiębiorstwo społeczne a organizacja pozarządowa (NGO). Nowy podmiot, czy działalność w strukturze NGO?

Przedsiębiorstwo społeczne a organizacja pozarządowa (NGO). Nowy podmiot, czy działalność w strukturze NGO?

Organizacje pozarządowe coraz częściej decydują się na prowadzenie działalności o charakterze rynkowym (w formie działalności odpłatnej pożytku publicznego…