Dziś kiedy w wielu przedsiębiorstwach spadek sprzedaży zachwiał finansami mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorstw, które zatrudniają osoby niepełnosprawne

SODIR CZYLI…

SODIR to skrót, pod którym kryje się System Obsługi Dofinansowań i Refundacji, z którego korzystać może każdy pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne. Wielkość refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności i tego czy rodzaj niepełnosprawności zaliczany jest do tak zwanych schorzeń szczególnych.

Wyższe kwoty refundacji

Wsparcie ma formę refundacji. Właśnie dlatego wniosek o zrefundowanie poniesionych kosztów można złożyć najwcześniej w dniu wypłaty wynagrodzenia. Nowe kwoty refundacji pozwolą na złożenie wniosku o wyższą niż dotąd refundację za wynagrodzenia, za pracę w kwietniu. Nowe kwoty refundacji wynosić będą:

 • 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (dotąd 1 800 zł),
 • 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dotąd 1 125 zł),
 • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Schorzenia szczególne

Schorzenia szczególne to choroby lub zaburzenia takie jak:

 • całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
 • zaburzenia wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym (04-O),
 • epilepsję (06-E),
 • chorobę psychiczną (02-P),
 • upośledzenie umysłowe (01-U).

W przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono schorzenia szczególne, nowe limity refundacji wynosić będą:

 • 3 150 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (dotąd 2 400 zł),
 • 2 100 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dotąd 1 725 zł),
 • 1050 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Wysokość refundacji

Kwoty refundacji, które wymieniłem powyżej, to wartość maksymalnej refundacji, którą pracodawca może otrzymać. W przypadku gdy pracodawcą jest przedsiębiorstwo poziom refundacji nie może przekraczać 75% kosztów zatrudnienia. Jeśli pracodawcą jest podmiot nie będący przedsiębiorcą, wtedy poziom dofinansowania nie może przekraczać 90% kosztów zatrudnienia. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że pod pojęciem „kosztów zatrudnienia”, kryje się tak zwane „duże brutto”.

Długo oczekiwana podwyżka

Od wielu lat rosła pensja minimalna i zarobki. Za tym wzrostem nie szedł wzrost limitów kwotowych, dlatego cieszy, że w końcu te limity zostały podwyższone. To najprostszy sposób na większe i stałe środki szczególnie teraz potrzebne przedsiębiorstwom społecznym zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

5/5 - (1 vote)

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *