Zatrudnienie wspomagane – na czym polega i jak może pomóc w procesie reintegracji osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie społecznym?

Zatrudnienie wspomagane – na czym polega i jak może pomóc w procesie reintegracji osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie społecznym?

O zatrudnieniu wspomaganym mówi się, że jest najskuteczniejszą formą zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. W…