Jak zorganizować przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby z niepełnosprawnością w branży produkcyjnej?

Jak zorganizować przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby z niepełnosprawnością w branży produkcyjnej?

Przedsiębiorstwa społeczne działające w sektorze produkcyjnym i zatrudniające osoby z niepełnosprawnością wciąż występują w mniejszości. O tym, jak…

Zatrudnienie wspomagane – na czym polega i jak może pomóc w procesie reintegracji osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie społecznym?

Zatrudnienie wspomagane – na czym polega i jak może pomóc w procesie reintegracji osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie społecznym?

O zatrudnieniu wspomaganym mówi się, że jest najskuteczniejszą formą zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. W…

Czy warto prowadzić działalność pożytku publicznego w firmie społecznej?
|

Czy warto prowadzić działalność pożytku publicznego w firmie społecznej?

Przyjrzymy się dzisiaj działalności pożytku publicznego w przedsiębiorstwie społecznym. Okazuje się bowiem, że tego rodzaju działalność będzie nie…