Jak zaplanować działania szkoleniowo – doradcze w projekcie OWES?
|

Jak zaplanować działania szkoleniowo – doradcze w projekcie OWES?

W najbliższych miesiącach Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej będą przygotowywały projekty związane ze wspieraniem przedsiębiorstw społecznych. W tym wpisie…

Reintegracja społeczna i zawodowa w przedsiębiorstwie społecznym zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej

Reintegracja społeczna i zawodowa w przedsiębiorstwie społecznym zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej

Temat reintegracji społecznej i zawodowej jest nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych działających na podstawie ustawy o ekonomii…

Jak zorganizować przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby z niepełnosprawnością w branży produkcyjnej?

Jak zorganizować przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby z niepełnosprawnością w branży produkcyjnej?

Przedsiębiorstwa społeczne działające w sektorze produkcyjnym i zatrudniające osoby z niepełnosprawnością wciąż występują w mniejszości. O tym, jak…

Zatrudnienie wspomagane – na czym polega i jak może pomóc w procesie reintegracji osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie społecznym?

Zatrudnienie wspomagane – na czym polega i jak może pomóc w procesie reintegracji osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie społecznym?

O zatrudnieniu wspomaganym mówi się, że jest najskuteczniejszą formą zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. W…