WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

Adresat:
Przedsiebiorswospoleczne.pl non profit spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 5, nr KRS 0000943869.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
☐ „Spółdzielczość Socjalna. Poradnik Skrajnie Praktyczny”
☐ „Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”
☐ „Przedsiębiorstwo społeczne. Praktyczny poradnik od A do Z”
☐ ………………..

Data zawarcia umowy: …………..
Data odbioru produktu: ……………..
Imię i nazwisko konsumenta: …………….
Adres konsumenta:………….
Data:……………

 

Podpis (w przypadku, gdy formularz przesyłany jest w wersji papierowej)