Załącznik nr 2 wzór formularza reklamacyjnego

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Adresat:
Przedsiebiorswospoleczne.pl non profit spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 5, nr KRS 0000943869

Niniejszym składam reklamację dotyczącą następujących produktów:
☐ „Spółdzielczość Socjalna. Poradnik Skrajnie Praktyczny”
☐ „Prawo w spółdzielni socjalnej. Niezbędnik praktyka”
☐ „Przedsiębiorstwo społeczne. Praktyczny poradnik od A do Z”
☐ ………………..

Opis reklamacji (wady produktu):
………………………….
………………………….

W związku z powyższym wnioskuję o:
☐ obniżenie ceny
☐ zwrot pieniędzy
☐ wymianę produktu na pełnowartościowy
☐ nieodpłatną naprawę produktu

W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany produktu, proszę o zwrot pieniędzy za reklamowanych produkt na rachunek bankowy ………………………………

Data zawarcia umowy: …………..
Data odbioru produktu: ……………..
Imię i nazwisko konsumenta: …………….
Adres konsumenta:………….
Data:……………

czytelny podpis (w przypadku, gdy formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

Formularz należy dostarczyć drogą mailową na ww. adres e-mail lub na podany powyżej adres korespondencyjny.